Wat is onafhankelijke adembescherming?

Wat is onafhankelijke adembescherming?

16 mei 2024

Het principe van adembescherming berust op het creëren van een fysieke barrière tussen de gebruiker en de omgevingslucht. In de meeste gevallen gebeurt dit met behulp van een luchtkap of masker, waarbij verwisselbare filters de scheiding vormen tussen de omgeving en de ingeademde lucht. Dit is een vorm van afhankelijke adembescherming, de gebruiker is namelijk afhankelijk van de directe omgevingslucht. In bepaalde situaties bieden zulke systemen echter onvoldoende bescherming, dan moet er gekozen worden voor onafhankelijke adembescherming.

Onafhankelijke adembescherming

Bij onafhankelijke adembescherming wordt er schone lucht van buitenaf aangevoerd via luchtslangen. De term ‘onafhankelijk’ wijst op het feit dat men onafhankelijk is van de omgevingslucht. Hoe sterk de luchtvervuiling ook is, de gebruikers ademt steeds schone lucht in, onafhankelijk van de concentratie en de aard van de aanwezige schadelijke stoffen. De zuivere lucht kan ofwel via zuurstofflessen ofwel via een persluchtnet tot bij de gebruikers stromen.

Voordelen van onafhankelijke adembescherming

Deze vorm van adembescherming wordt gekenmerkt door de hoge graad van bescherming. Bij bepaalde kritieke toepassingen – denk bijvoorbeeld aan brandbestrijding of reddingsoperaties – wordt steevast gebruik gemaakt van onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. In zulke situaties weet de gebruiker niet altijd met welke luchtvervuiling hij/zij te maken zal krijgen en of er voldoende zuurstof aanwezig zal zijn. Enkel de beste vorm van bescherming is dan voldoende.

Tegenover de hoge bescherming staat een meer beperkte bewegingsvrijheid. Zuurstofflessen op de rug op een koppeling aan een persluchtslang begrenzen de mobiliteit van de gebruiker. Het spreekt voor zich dat onafhankelijke adembescherming omslachtiger en complexer is dan de meer courante afhankelijke adembescherming. Dit type adembescherming wordt doorgaans dan ook enkel verkozen in situaties die de hoogste graad van bescherming vereisen.

Industriële toepassingen

In bepaalde sectoren vinden industriële activiteiten plaats die grote hoeveelheden luchtvervuiling creëren, denk bijvoorbeeld aan chemische processen of poedercoaten. Een luchtkap op perslucht kan hierbij een goede oplossing voor adembescherming bieden. De VanderGrinten kap van Arbin is al decennia lang de favoriet van velen voor sterk vervuilde omgevingen. Een bijkomend voordeel ten opzichte van onafhankelijke adembescherming is dat er bij perslucht kappen geen noodzaak is voor periodieke filterwisselingen.

Onafhankelijke adembescherming bij poedercoaten
Onafhankelijke adembescherming in sterk vervuilde spuitcabine

Meer weten? Neem contact met ons op!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie? Neem contact op en we helpen je graag verder.