Adembescherming voor bouwsector
Bouwsector

Adembescherming voor bouwsector

Layer 16

Wie in de bouw of een vergelijkbare sector werkt, komt onvermijdelijk in contact met bouwstof. Dagelijks vinden er op bouwplaatsen talloze bewerkingen plaats, zoals slijpen, zagen, schuren, boren en frezen. Hoewel deze handelingen doorgaans maar kort duren, komen er toch grote hoeveelheden stof vrij. De gezondheidsrisico’s van het inademen van kwartsstof of bouwstof mogen niet onderschat worden, zelfs niet bij relatief korte blootstelling.

Kite masker met luchttoevoer voor bescherming tegen kwartsstof bij slijpen.

Bronnen van stof op bouwwerven

Op bouwplaatsen worden vaak steenachtige materialen zoals tegels, beton, baksteen en gips gebruikt. Bij het bewerken van deze producten komt schadelijk kwartsstof vrij, ook wel silicastof of respirabel kristallijn silica genoemd. Deze partikels zijn heel fijn waardoor ze tot diep in de longen kunnen binnendringen. Inademing van kwartsstof kan leiden tot ernstige longaandoeningen zoals silicose of zelf longkanker.

Blootstelling aan kwartsstof moet worden voorkomen of op zijn minst geminimaliseerd worden. Dit kan men bereiken door middel van afzuigsystemen of natte verwerkingsmethoden. Echter, op vele werkplekken of voor specifieke taken is een ademhalingsmasker de enige praktische oplossing. Daarom zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (ademhalingsbescherming) een essentieel onderdeel in de bouwsector om werknemers te beschermen tegen het inademen van dit schadelijk stof.

Arbin adembescherming voor de bouw

De verse luchtkappen van Arbin onderscheiden zich door hun uiterst eenvoudige gebruik en hoge mate van bescherming. Dit maakt de Arbin Kite tot het ideale stofmasker voor bouwplaatsen met stofwolken. Veel gebruikers vinden een dergelijk ‘aangeblazen masker’ prettig omdat de schone lucht langs het gezicht wordt geblazen, in tegenstelling tot standaard maskers zoals FFP2 of FFP3, waarbij de drager de lucht zelf door een filter moet zuigen. De bescherming van een aangeblazen verse luchtsysteem is bovendien veel hoger dan die van wegwerpmaskers.

Daarnaast hoeft de drager van een Kite geen weerstand van een filter te overwinnen en zorgt een lichte overdruk van verse lucht voor een verkoelende luchtstroom binnenin het masker. Dit alles draagt bij aan een uitstekend draagcomfort, waardoor de gebruiker langdurig kan werken zonder hinder. Zo draagt adembescherming effectief bij aan de gezondheid en wordt het niet als een last ervaren. Naast adembescherming biedt de Kite Pro Vision ook impactbescherming voor het gezicht.

Arbin Kite Standaard luchtkap voor bescherming tegen kwartsstof bij sloopwerkzaamheden.

Beste masker tegen kwartsstof

Kite Pro Vision Kite Pro Vision

Kite Pro Vision

€ 782,00 excl. BTW

Kite Standaard Kite Standaard

Kite Standaard

€ 672,00 excl. BTW