Hoe werken de Arbin Kite luchtkappen

Het principe van adembescherming is gebaseerd op het creëren van een fysieke barrière tussen de drager en de omgevingslucht. Dit kan worden bereikt door middel van verschillende soorten adembeschermingsapparatuur, afhankelijk van de specifieke risico’s en omstandigheden. Hoe de Arbin Kite luchtkappen precies werken leggen we graag in detail uit.

Arbin Kite luchtkappen

Werking van de Kite Pro luchtkappen van Arbin

Dé alles-in-één adembeschermingsoplossing
De Arbin Kite luchtkappen zijn ademluchtvizieren met motorondersteuning die rechtstreeks in de luchtkappen is gemonteerd. Door dat innovatieve design kan de gebruiker het toestel in een handomdraai in gebruik te nemen.

Vervuilde lucht wordt in het filter aan de achterzijde gezuiverd door een fijnstoffilter, ook wel een P3 of HEPA-filter genoemd. De schone lucht wordt vervolgens door een luchtkanaal aan de bovenzijde van het vizier geleid, waarna de zuivere lucht in het masker wordt geblazen.

Continue luchtstroom met constante kwaliteit
Tijdens het gebruik is het belangrijk dat de luchtstroom continu behouden blijft. Geen probleem voor de Kite luchtkappen. De elektronische regeling zorgt er namelijk voor dat de luchtstroom op een constant niveau van 160 liter per minuut wordt gehouden. Dit is ruim voldoende om een volwassen gebruiker van voldoende lucht te voorzien en de overdruk in de luchtkap in stand te houden. Zelfs bij het uitvoeren van zware taken of werkzaamheden bij hogere temperaturen.

Hoog gebruiksgemak en draagcomfort
De zuivere lucht wordt geleidelijk naar het gelaat gevoerd. Hierdoor ervaart de gebruiker een aangename stroom van verkoelende, schone lucht. Bovendien zorgt het ervoor dat het vizier niet beslaat en altijd helder blijft. De Arbin Kite luchtkappen zijn perfecte gebalanceerd op het hoofd waardoor ze als heel licht worden ervaren.

De unieke en bijzonder comfortabele elastische gezichtsafdichting verzekert een lichte overdruk binnen de luchtkap en voorkomt zo dat vervuilde lucht binnendringt. Zo wordt de hoogst mogelijke graad van bescherming gegarandeerd.

Automatisch signaal bij vervuild filter of lege batterij
Bij langdurig gebruik van de Arbin Kite stofmaskers zal het filter langzaam maar zeker gaan vervuilen door de weggevangen stofdeeltjes. De software compenseert dit echter door het toerental van de motor te verhogen. Op een bepaald moment klinkt er een alarmtoon die de gebruiker erop attendeert het filter te verwisselen. Deze alarmtoon hoor je ook wanneer de batterijspanning te laag wordt. De gebruiker heeft dan enkele minuten de tijd om de werkplek te verlaten voordat de Kite zichzelf uitschakelt.