Wat is het belang van adembescherming?

Wat is het belang van adembescherming?

16 juni 2023

Bij veel werkomgevingen worden werknemers – eventueel onbewust – geconfronteerd met luchtverontreiniging. Het inademen van deze stoffen brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Op korte termijn lijkt dit vaak onschuldig, omdat het ‘slechts’ gepaard gaat met vermoeidheid, niezen, hoesten, prikkeling van de luchtwegen …

Bij herhaaldelijke blootstelling zijn de gevolgen op lange termijn echter niet te overzien. De klachten kunnen dan evolueren naar astma, bronchitis of andere ernstige longaandoeningen.

Adequate adembescherming is dus essentieel voor een gezonde werkplek!