Zorg
Zorg

Zorg

Onzuivere lucht bij zorginstellingen
In zorginstellingen kunnen ziekteverwekkers zich door de lucht verspreiden via aerosolen die ontstaan wanneer mensen praten, hoesten of niezen. Om personeel en patiënten te beschermen tegen de overdracht van virussen of bacteriën via de lucht zijn persoonlijke adembeschermingsmiddelen nodig.

Tijdens de Covid-19 pandemie werd duidelijk dat het coronavirus zich verspreidde via minuscule speekseldruppels. Voor tandartsen en mondhygiënisten is het dus van groot belang om het volledige aangezicht te beschermen. Zij bevinden zich namelijk zeer dicht bij de mond van de patiënt.

Arbin Kite Standaard in gebruik door zorgpersoneel

Zorgverleners beschermen zichzelf en anderen

Zorgpersoneel draagt adembeschermingsmiddelen als een essentiële maatregel om zichzelf te beschermen tegen de overdracht van pathogenen tijdens de behandeling van patiënten. Werkzaam in een schone omgeving waar hygiëne van het grootste belang is, begrijpen zij de waarde van zulke preventieve maatregelen.

Zorgverleners zijn zich ervan bewust dat de mensen waarmee ze in contact komen vaak verzwakt zijn en daardoor vatbaarder voor bepaalde aandoeningen. Door strikte naleving van de hygiëneprotocollen zorgen ze niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar verminderen ze ook het risico op het verspreiden van ziektes.

Arbin adembescherming

De Kite luchtkappen bieden een beschermingsgraad die een factor hoger is dan de FFP2 en FFP2 maskers die gebruikelijk in de zorg worden ingezet. Deze wegwerpmaskers bemoeilijken het ademhalen, verbergen het gezicht en voelen al snel klammig aan. Allemaal zaken die met een Kite luchtkap verleden tijd worden. Bovendien zorgt het gelaatsscherm ook dat aerosolen van de dragen zich niet rechtstreeks in de omgeving kunnen verspreiden.

Arbin Kite Standaard mondmasker voor tandartsen

Meest geschikt

Kite Pro Vision Kite Pro Vision

Kite Pro Vision

€ 782,00 excl. BTW

Kite Standaard Kite Standaard

Kite Standaard

€ 672,00 excl. BTW