Pluimveehouderij
Pluimveehouderij

Pluimveehouderij

Luchtverontreiniging bij pluimveehouderij
In pluimveeverwerkende bedrijven is de concentratie fijnstof zeer hoog. Dit stof heeft nadelige effecten op de gezondheid van de pluimveehouder. Het is daarom van belang gebruik te maken van een geschikt stofmasker om zich te beschermen tegen pluimvee stof, endotoxine en biologische agentia. Een veel voorkomende aandoening bij pluimvee- en duivenhouders is de duivenmelkerslong. Het is een allergische reactie die ontstaat in de longen met als gevolg kortademigheid, droge hoestbuien en een verminderde long capaciteit.

Bron van stof bij pluimvee

Mest en veren zijn de belangrijkste oorzaken van fijnstof bij pluimvee. De schadelijke eiwitten, verantwoordelijk voor de duivenmelkerslong, zijn tevens afkomstig van de veren en ingedroogde ontlasting van de vogels. Dit geldt niet alleen voor duiven maar ook voor pluimvee en andere vogels. De medische term voor deze aandoening is extrinsieke allergische alveolitis.

Metingen in proefstallen toonden al veelvuldig aan dat stofconcentraties in volières veel hoger liggen dan in kooisystemen. Door het frequent verwijderen van strooisel kan de hoeveelheid grof stof gereduceerd worden, maar dat blijkt niet voldoende voor de fijnere stofdeeltjes. Om gezondheidsschade te vermijden is daarom adembescherming de beste oplossing.

Arbin adembescherming tegen pluimvee stof

Om zich optimaal te beschermen tegen duivenstof kiest de pluimveehouder voor geschikte adembescherming. Een stofmasker met hoge bescherming is in dit geval de beste keuze. De Arbin Kite luchtkappen bieden deze hoogste graad van bescherming, vele male hoger dan de veel gebruikte FFP2/FFP3 stofmaskers.

De Kite luchtkappen zijn aangeblazen systemen met een motorunit en een filter. Hierdoor hoeft de drager geen weerstand van een filter overwinnen. Bovendien zorgt een overmaat aan verse lucht voor een geringe overdruk wat resulteert in een hogere bescherming en een verkoelende luchtstroom binnen het masker. Dit alles draagt bij tot een uitstekend draagcomfort wat de gebruiker in staat stelt zijn werkzaamheden voor een lange tijd te kunnen uitoefenen. Zo draagt de Kite effectief bij tot de gezondheid van de pluimveehouder en wordt adembescherming niet als een last ervaren.

Meest geschikt

Kite Standaard Kite Standaard

Kite Standaard

€ 672,00 excl. BTW

Kite Pro Vision Kite Pro Vision

Kite Pro Vision

€ 782,00 excl. BTW

Kite Pro Vision Petzl lamp Kite Pro Vision Petzl lamp

Kite Pro Vision Petzl lamp

€ 844,00 excl. BTW