Bouw
Bouw

Bouw

Luchtverontreiniging in bouw sector
Wie werkt in de bouw of een gelijkaardige branche, krijgt ongetwijfeld te maken met bouwstof. Bij bouwwerkzaamheden en op werven vinden dagelijks talloze bewerkingen plaats zoals slijpen, zagen, schuren, boren en frezen. Doorgaans zijn dit handelingen die slechts een beperkte tijd in beslag nemen maar steeds gepaard gaan met grote hoeveelheden stof dat vrijkomt. De gezondheidseffecten van het inademen van deze stofdeeltjes kunnen niet onderschat worden, zelfs al is de blootstelling maar van relatief korte duur.

Kite masker met luchttoevoer voor bescherming tegen kwartsstof bij slijpen.

Bronnen van stof op bouwwerven

Op werven worden geregeld steenachtige materialen bewerkt zoals beton, baksteen, gips en kalkzandsteen. Bij die bewerkingen komen zeer fijne stofdeeltjes vrij, waaronder ook het schadelijke kwartsstof. Inademing van dat stof kan bindweefselvorming veroorzaken, ook wel longfibrose stoflongen genoemd. Door zware fysieke inspanningen kunnen de stofdeeltjes tot diep in de longen binnendringen. Adequate adembescherming is dus cruciaal voor gebruikers die machines bedienen waarbij stof gecreëerd wordt. Hetzelfde geldt voor medewerkers die in dezelfde ruimte of in de nabije omgeving aan de slag zijn.

Arbin adembescherming voor de bouw

Het uiterst eenvoudige gebruik maakt van de Arbin Kite het ideale stofmasker als oplossing bij stofwolken op bouwwerven. De drager kan net als bij wegwerpmaskers (FFP2/FFP3) ongehinderd zijn werkzaamheden uitvoeren, maar de beschermingsfactor van de Kite is wel vele malen hoger.

Bovendien hoeft de drager van een Kite geen weerstand van een filter overwinnen en zorgt een lichte overdruk aan verse lucht voor een verkoelende luchtstroom binnenin het masker. Dit alles draagt bij tot een uitstekend draagcomfort wat de gebruiker in staat stelt zijn werkzaamheden voor een lange tijd te kunnen uitoefenen. Zo draagt adembescherming ook effectief bij tot de gezondheid en wordt het niet als een last ervaren. Naast de adembescherming zorgt de Kite Pro Vision ook voor een impactbescherming voor het gezicht.

Arbin Kite Standaard luchtkap voor bescherming tegen kwartsstof bij sloopwerkzaamheden.

Meest geschikt

Kite Pro Vision Kite Pro Vision

Kite Pro Vision

€ 782,00 excl. BTW

Kite Standaard Kite Standaard

Kite Standaard

€ 672,00 excl. BTW